Skip to content

desaťkrát

Lekcie

Týždeň 1

Micromeditácie – krátke zastavenia počas dňa – sústredenie sa na vybraný zmyslový vnem. Ušíme svoju myseľ, že my sme pánom a my rozhodujeme, kam zameriame pozornosť.

Týždeň 2

Zisti ako zmeniť automatické reakcie a prepísať neurónové cesty, ktoré ti neslúžia. Využijeme silu pravidelného cvičenia a vizualizácie. 

Týždeň 3

Cvičenie na rozvíjanie súcitu sama k sebe.

Vezmi si do ruky fotku samej seba, keď si bola ešte malá. Pozri sa na to dievčatko a uvidíš esenciu, ktorou stále si. 

Týždeň 4

Zámer dňa

Ranná vizualizácia, ktorou nasmeruješ pozornosť na to, čo je pre teba dnes dôležité.

Týždeň 5

Písanie: Ďakovníček

Ako okamžite transformovať nepríjemné stavy a zlepšiť svoje vyžarovanie i svoj deň.

Týždeň 6

Ladenie sa na svoje poslanie

Technika na hľadanie toho, akú prácu by si chcela vykonávať.

Týždeň 7

Technika: Ja Chcem (od Jarky)

Záznam vo FB skupine (min 6:39)

Týždeň 8

Denník pochvál

Založ si zošit, ktorý bude dôkazom toho, čo si na tebe druhí vážia. A nezabudni, že sebadôvera je výsledkom činnosti, nie jej podmienkou.

Týždeň 9

Cvičenie: List

Preskúmajte svoj vzťah k peniazom. Pozor! Cvičenie nepreskakujte a postupujte zaradom. Cvičenie pripravila Danka Ahern podľa Teal Swan.

LIST-PENIAZOM.pdf

Týždeň 10

Parts Work

Sabotéri neexistujú. Sú to naše ublížené časti, ktoré kričia po našej láskavej pozornosti.