Skip to content

desaťkrát

Lekcie

Týždeň 1

Micromeditácie – krátke zastavenia počas dňa – sústredenie sa na vybraný zmyslový vnem. Ušíme svoju myseľ, že my sme pánom a my rozhodujeme, kam zameriame pozornosť. 

Týždeň 2

Zisti ako zmeniť automatické reakcie a prepísať neurónové cesty, ktoré ti neslúžia. Využijeme silu pravidelného cvičenia a vizualizácie. 

Týždeň 3

Cvičenie na rozvíjanie súcitu sama k sebe.

Vezmi si do ruky fotku samej seba, keď si bola ešte malá. Pozri sa na to dievčatko a uvidíš esenciu, ktorou stále si. 

Týždeň 4

Týždeň 5

Týždeň 6