Zásady ochrany osobných údajov

Prečítajte si, ako nakladám s vašimi údajmi podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). 

 

Kto je správca?

Vaše osobné údaje zbiera Marta Štolfová, podnikajúca ako fyzická osoba, so sídlom Nad Konvářkou 309/15, Radlice, 150 00 Praha 5, IČO: 08370940. 

Kontaktný e-mail: marta@martastolfova.com

 

Aké údaje zbieram a za akým účelom

  • PDF kniha (e-book) a iné online produkty a informácie o nových článkoch

Na základe vášho súhlasu zbieram informácie o vašom e-maily (a pokiaľ sa tak rozhodnete, tak aj mene) a to za účelom dodržania zmluvy a odoslania daného produktu, prípadne na informovanie o novom článku na blogu či ponúkaných službách (kurzy, koučing a pod.).

  • Kontaktný formulár

V kontaktnom formulári zbieram vaše meno a e-mail, aby som mohla odpovedať na vaše otázky.

  • Objednávka produktu či služby - faktúry

Z dôvodu plnenia zmluvy a zákonných povinností od vás zbieram nasledujúce údaje: meno a adresa, aby som mohla vystaviť a archivovať daňové doklady.

  • Fotografie a video záznamy zo seminárov

Na niektorých zo svojich živých školení a workshopoch fotím či natáčam video. Tie môžem následne použiť na propagáciu, predovšetkým na webe (facebook a moje stránky). Pokiaľ si neprejate na týchto záznamoch byť, prosím, dajte mi vedieť na začiatku akcie.

Ako dlho údaje uchovávam

  • E-mailové upozornenia: po dobu 5 rokov
  • Odoslanie otázky cez kontaktný formulár: po dobu 1 roku
  • Objednávka: po dobu stanovenú zákonom
  • Fotografie: do odvolania

 

Súbory cookie

Pri prechádzaní webových stránok môžem meriať napríklad to, ako dlho sa na stránke zdržíte a z akej stránky prichádzate. Používanie súborov cookie pre meranie návštevnosti a prispôsobenie webu vnímam ako oprávnený záujem správcu.

Moje webové stránky je možné prechádzať i v režime, ktorý neumožňuje zbieranie týchto údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Kto ďalší sa dostane k údajom, ktoré ste mi poskytli?

MailerLite (UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania), ktorá prevádzkuje emailingovú aplikáciu, ktorú využívam. Jej zásady ochrany osobných údajov si môžete preštudovať tu>>

Redbit s.r.o. (Antonína Dvořáka 612, 280 02, Kolín II, IČ: 24197190), ktorá je prevádzkovateľom objednávkového a fakturačného systému SimpleShop.cz (ich pravidlá ochrany osobných údajov) a Vyfakturuj.cz (zásady ochrany osobných údajov). 

 

Vaše práva

Môžete požiadať o informácie o tom, aké údaje, za akým účelom, v akom rozsahu a ako dlho spracovávam a kto k ním má prístup.

Môžete požiadať o opravu či výmaz týchto údajov.

Môžete požiadať o ukončenie zasielania e-mailových upozornení a môžete tak urobiť jednoduchým kliknutím na odkaz v závere každého môjho emailu.

 

Kam sa môžete obrátiť

Pokiaľ sa domnievate, že vaše údaje spracovávam v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, prosím kontaktujte ma na marta@martastolfova.com.

Pokiaľ nebudete spokojný s tým, ako som vyriešila vašu sťažnosť, môžete sa obrátiť na ‚Úřad pro ochranu osobních údajů’. 

 

 

Tieto zásady ochany osobných údajov platia od 1.8.2019 a nahrádzajú prechádzajúci dokument Ochrana osobných údajov, ktorého znenie nájdete tu>>