POZOR: Tieto zásady ochrany osobných údajov boli nahradené 24.5.2018 novým dokumentom podľa nariadenia GDPR, ktorý nájdete tu>>


Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu mojich stránok, teší ma Váš záujem.

Na Vami poskytnutý email Vám z času na čas pošlem novú inšpiráciu - články, videá, pripravované živé stretnutia. Z odberu sa môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť kliknutím na odkaz v pätičke ktoréhokoľvek emailu. 

Osobné údaje, ktoré sú získavané na týchto webových stránkach, spracovávam v súlade so Zákonom č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů (ČR).

Beriem ochranu Vašich osobných údajov vážne a záleží mi na tom, aby ste sa na mojom webe cítili dobre. Ochrana Vašeho súkromia pri spracovávaní osobných údajov je pre mňa dôležitá a beriem na ňu ohľad pri svojich obchodných procesoch. Nikdy nepredám váš kontakt tretej strane. 

Právo na informácie

Na požiadanie Vám spoločnosť Vividas s.r.o. zastúpená mnou, Martou Štolfovou, podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Pokiaľ by navzdory mojim snahám o správnosť a aktuálnosť údajov boli tieto informácie nesprávne, na požiadanie ich opravím.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na email marta [zavináč] martastolfova.com, kde Vám budem k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov a sťažností.

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite moje webové stránky, zaznamenajú moje webové servry štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránkou, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u mňa navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú iba v prípae, že ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísaní cien alebo realizácii zmluvy.

Bezpečnosť

Spoločnosť Vividas s.ro. prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničení a zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológii neustále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Spoločnosť Vividas s.r.o. používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely (napr. informačný e-mail) vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom následuje iba v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia

Chcem Vaše údaje použiť k tomu, aby som Vás mohla informovať o svojich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohla údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

Cookies

Spoločnosť Vividas s.r.o. používa cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaistení vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili moje stránky. Identifikuje sa iba cookie na vašom počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho: Vividas sr.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke eBooku sú nevyhnutné na Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné data i údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a v žiadnom prípade nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databáze Vividas s.r.o., IČO: 015 17 414, Pod Čertovou skalou 1258/7, Praha, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa českého zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.